"SOLNICZKA" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Pyszne obiady
jak u mamy!

Serdecznie zapraszamy na codzienne posiłki do Naszego Bistro!

Misja i wizja

CZYM SIĘ KIERUJEMY

Misją Spółdzielni Socjalnej „Solniczka” jest zdobycie pozycji lokalnego lidera w branży gastronomicznej. Celem naszego działania jest zapewnienie zatrudnionym pracownikom możliwości rozwoju osobistego i poprawy jakości życia.

Postępujemy uczciwie i przestrzegamy wysokich standardów etycznych, przeciwdziałając marginalizacji osób wykluczonych społecznie oraz zaspakajając oczekiwania klientów.

Chcemy być stabilną finansowo firmą, świadczącą profesjonalne usługi gastronomiczne,  cieszącą się uznaniem i zadowoleniem klientów - liderem na lokalnym rynku.

Historia

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Spółdzielnia Socjalna „Solniczka” powstała w 2019 roku. Tworzą ją dwa podmioty prawne: Gmina Kłodawa oraz Stowarzyszenie „Solna Dolina”. Jej powstanie było wynikiem zaobserwowanego zainteresowania klientów indywidualnych usługami cateringowymi i kompleksowym przygotowywaniem uroczystości rodzinnych przy jednoczesnej niskiej podaży na lokalnym rynku.

Ekonomia społeczna wpisuje się w nowy model polityki społecznej państwa i przyczynia się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych na gruncie lokalnego środowiska. Fakt zawiązania spółdzielni socjalnej przez osoby prawne tj.: Gminę Kłodawa i Stowarzyszenie „Solna Dolina” zdecydowanie umacnia wiarę w powodzenie przedsięwzięcia. Lokalni liderzy najlepiej zorientowani są na potrzeby miejscowego rynku pracy oraz możliwości wspomagania zatrudnienia osób wykluczonych społecznie. Spółdzielnia socjalna wspomaga proces aktywizacji i integracji osób zatrudnionych, jak również środowiska lokalnego, a kreatywność, zapał i otwartość w działaniu osób zatrudnionych w spółdzielni i ich duża motywacja przyczynia się do kreowania coraz silniejszej marki na lokalnym rynku.